SVEIKINAME.

SVEIKINAME.
Socialiniai darbuotojai pagalbą teikia užmegzdami santykį su klientu, bendraudami, pažindamai jo situaciją ir jo aplinką, ieškodami ir siūlydami sprendimus. Be socialinio darbo šių dienų gyvenimas neįsivaizduojamas.
Socialiniai darbuotojai - tikri šių dienų superherojai!
Mieli kolegos, nepraraskite optimizmo, išlaikykite savyje tas vertybes, kurios jus daro ypatingais.
Vaiko gerovės ir globos centro komanda sveikina socialinius darbuotojus bei džiaugiasi kolegomis, kurie buvo įvertinti už nuopelnus savo darbe.
#VaikaiYraVaikai #GlobaDovana #Superherojus #SocialinisDarbas