Veiklos sritys

 

  •  Vaikų dienos centras (socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslauga).
  •  Psichologo konsultacijos globėjamas (įtėviams), globojamiems vaikams.
  • Globos centro paslaugos (paslaugos įvaikintiems vaikams, globėjų (rūpintojų) globojamiems vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams, budintiems globotojams, globėjams (rūpintojojams), įtėviams ir asmenims, ketinantiems jais tapti).
  • GIMK paslaugos. 
  • Bendruomeniniai vaikų globos namai (BVGN).
  • Kompleksinės paslaugos šeimai.