Paslaugos

Globos centras

  Globos centro veiklos tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, globėjų, nesusiju...

Skaityti daugiau

Vaikų dienos centras

Pagrindiniai tikslai: sudaryti socialinę riziką patiriančiose bei kitose socialiai pažeidžiamose šeimose au...

Skaityti daugiau

Bendruomeniniai vaikų globos namai (BVGN)

Vykdant institucinės globos pertvarką, Šilutės rajono savivaldybės 2020-08-27 tarybos sprendimu Nr. T1-447 reorga...

Skaityti daugiau

Kompleksinės paslaugos (KOPA)

    Paslaugos, skirtos asmens (šeimos), patyrusio (-ios) sunkumų, gebėjimams savaranki&scaron...

Skaityti daugiau

Įgyvendinami projektai

PROJEKTAS ,,PASLAUGŲ, SKATINANČIŲ IR EFEKTYVIAI PALAIKANČIŲ GLOBĄ ŠEIMOS APLINKOJE, VYSTYMAS” ...

Skaityti daugiau