Vadovų darbotvarkės

 

Kiekvieną pirmadienį 8.00-8.30 val. veiklų aptarimas su padalinių vadovais ir administracijos darbuotojais.

Kiekvieną antradienį 8.00-8.30 val. Globos centro specialistų ir administracijos susirinkimas.

Kiekvieną trečiadienį 8.00-8.30 val. Vaikų dienos centro specialistų ir administracijos susirinkimas.

Pagal poreikį (nerečiau nei 1 kartą per savaitę) Bendruomeninių vaikų globos namų šeimynų ir administracijos susirinkimas.