Apie mus

Mintys apie šeimą... 
„Visa ko pradžia, man atrodo, yra ten, kur žmogus pirmą kartą supranta, kad pasaulyje jis gyvena ne vienas, kad jo rankos, ir širdis privalo ką nors pridengti nuo skausmo, prievartos, melo, kad jis privalo būti žmogumi. Tai aukščiausia ir sunkiausia pareiga“.
(J. Marcinkevičius)

Pagrindiniai mūsų įstaigos tikslai:

  • didinti Šilutės rajono savivaldybės socialinę riziką patiriančių vaikų ir jų šeimos narių bei likusių be tėvų globos vaikų galimybę gyventi visavertį gyvenimą, skatinant atkurti ryšius su supančia aplinka;
  • užtikrinti, kad visiems globojamiems (rūpinamiems), įvaikintiems, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, globėjams, įtėviams ir asmenims ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje;
  • užtikrinti globojamo (rūpinamo) vaiko globą (rūpybą), teikti vaikui socialinės globos paslaugas institucijoje, atitinkančias individualius vaiko poreikius ir skatinančias vaiko savarankiškumą, visapusišką dalyvavimą bendruomenėje, socialinę įtrauktį bei sudaryti vaikui tinkamas sąlygas ir aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, vystytis, tobulėti ir pasiruošti savarankiškam gyvenimui visuomenėje. 

 

Vizija – moderni, kokybiškas profesionalias socialines paslaugas teikianti institucija, bendradarbiaujanti, tobulėjanti ir atvira naujovėms bei visuomenei.

Misija – teikti profesionalias kokybiškas socialines paslaugas socialinę riziką patiriančių šeimų vaikams, globėjų (rūpintojų) globojamiems vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams, budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), įtėviams ir asmenims, ketinantiems jais tapti.

Vertybės:

- Pagarba žmogui – mes tikime, kad žmogus yra svarbiausia vertybė, siekiame išklausyti ir elgtis be išankstinio nusistatymo, esame jautrūs kito žmogaus nuomonei ir situacijai, tolerantiški, atviri sau ir visuomenei;

- Atsakingumas – mes esame atsakingi už savo darbus, sprendimus. Dirbame principingai, pareigingai, taip, kad galėtume didžiuotis savo įstaiga ir jos veikla;

- Profesionalumas – visi esame savo srities specialistai ir kiekvieną darbą atliekame kokybiškai, sąžiningai ir atsakingai. Mes nuolat ieškome geriausio sprendimo, naujų darbo metodų bei formų, skatiname kūrybiškumą, siekiame tobulėti, trokštame žinių ir esame iniciatyvūs;

- Bendradarbiavimas – veikiame vieningai dėl bendro tikslo, dalijamės žiniomis ir patirtimi, diskutuojame ir geranoriškai padedame vienas kitam;

- Inovatyvumas – domimės naujovėmis ir jas skatiname, ieškome tobulėjimo sričių ir siekiame jas įgyvendinti.