Bendruomeniniai vaikų globos namai (BVGN)

Vaikų globos namų veiklos paskirtis – užtikrinti trumpalaikę (ilgalaikę) socialinę globą (rūpybą), ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), arba laikinai apgyvendintiems vaikams tol, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas.

Teikiamos paslaugos vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba)  vaikų globos namuose:

 • Informavimo ir konsultavimo.
 • Buitines-aprūpinimo.
 • Būsto.
 • Maitinimo.
 • Asmens higienos.
 • Socialinio darbo.
 • Medicininių paslaugų teikimo organizavimo.
 • Nuolatinės priežiūros.
 • Ugdymo organizavimo.
 • Socialinės reabilitacijos.
 • Kultūros.
 • Sporto.
 • Laisvalaikio organizavimo.
 • Profesinio pasirengimo.
 • Transporto.