Šilutės raj. savivaldybės tarybos sprendimas dėl Saugų vaikų globos namų reorganizavimo.

Šilutės raj. savivaldybės tarybos sprendimas dėl Saugų vaikų globos namų reorganizavimo.

2020 m. rugpjūčio 27 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-447 nuspręsta reorganizuoti biudžetinę įstaigą Saugų vaikų globos namus ir prijungti prie biudžetinės įstaigos Vaiko gerovės ir globos centro.

Įsakymas dėl Šilutės raj. savivaldybės biudžetinės įstaigos Saugų vaikų globos namų reorganizavimo, prijungiant juos prie biudžetinės įstaigos Vaiko gerovės ir globos centro