Savipagalbos grupės susitikimas globėjams (rūpintojams).

Savipagalbos grupės susitikimas globėjams (rūpintojams).

Globėjai (rūpintojai), ateikite į savipagalbos grupės susitikimą.

#VaikaiYraVaikai #GlobaDovana #Savipagalba