Savipagalbos grupės susitikimas.

Savipagalbos grupės susitikimas.