Savipagalbos grupės susitikimas.

Savipagalbos grupės susitikimas.

Kiekvieno mėnesio paskutinį antradienį Vaiko gerovės ir globos centras kviečia globėjus (rūpintojus) į savipagalbos grupių susitikimus.

Vasario 23 d. 16:00 val.

Kovo 30 d. 16:00 val.

Balandžio 27 d. 16:00 val.