Savipagalbos grupės susitikimas

Savipagalbos grupės susitikimas
 
Šio mėnesio (t.y. lapkričio 24 dienos) savipagalbos grupės susitikimas vyks nuotoliniu būdu. Apie tai globėjus (rūpintojus) informuosime asmeniškai ir suteiksime informaciją bei pagalbą jungiantis.
Būkime sveiki, saugokime save ir aplinkinius!!!