Savipagalbos grupės susitikimas.

Savipagalbos grupės susitikimas.
Indrė Dirgėlienė atvyksta pasidalinti gerumu bei šiluma su globėjais, rūpintojais, budinčiais globotojais.