Savipagalbos grupės susitikimas.

Savipagalbos grupės susitikimas.
Laukiame Jūsų savipagalbos grupės susitikime nauju adresu:
Liepų g. 16, Šilutėje.