Savipagalbos grupės susitikimas.

Savipagalbos grupės susitikimas.

 

Šiandieną globėjai (rūpintojai) turėjo labai prasmingą laiką, savipagalbos grupės susitikimą, kurį moderavo mūsų Globos centro ambasadorė, supervizorė Indrė Dirgelienė. Dėkojame globėjams (rūpintojams), kad skyrėte laiko sau bei mums ir atėjote, Indrei už prasmės įžvelgimą visur ir visada  esate mūsų atradimas, direktorei Audronei už gražius palinkėjimus ir mums - komandai Eglei, Veronikai, Virgilijai, Ievai, Mildai už pastangas suburiant šį gražų ratą.