Kaip pasakyti vaikui, kad jis yra įvaikintas ar globojamas?

Kaip pasakyti vaikui, kad jis yra įvaikintas ar globojamas?

Kaip pasakyti vaikui, kad jis yra įvaikintas ar globojamas? Šis klausimas aktualus kiekvienai šeimai, pasiryžusiai meile bei savo namų židinio jaukumu pasidalinti su tėvų globos netekusiu vaiku. Čia į pagalbą gali ateiti PASAKA – neatsiejama vaikų gyvenimo dalis. Viena būsima įtėvių šeima, laukdama, kol į jų namus atkeliaus vaikutis, parašė pasaką „Kaip įvaikinimo Žvirbliuką“. Jie tikisi, kad ji paskatins ir padės kitoms šeimoms atskleisti vaikui jos istoriją.

Miške gyveno daug įvairių paukščių ir žvėrelių. Visi jie turėjo savo namus. Viename gražiame lizdelyje išsirito mažas paukščiukas Žvirbliukas. Tėvai juo labai džiaugėsi, rūpinosi savo mažyliu ir, kaip visi tėvai, skrisdavo parnešti jam maisto: mažų gardžių kirmėlaičių ir musyčių.
Vieną kartą, beieškodami maisto, miško tankmėje Žvirbliuko tėvai aptiko užburtą balą, apie kurią jau anksčiau buvo girdėję. Žvirbliai gerai žinojo, kad iš tos balos buvo nevalia gerti. Tačiau jie buvo tokie ištroškę, jog šio draudimo nepaisė. Vos tik Žvirbliai gurkštelėjo iš šios balos – susirgo troškulio liga.
Tėveliai prarado ramybę, juos ėmė kankinti nenumalšinamas troškulys. Noras gerti buvo toks stiprus, kad jie negalėjo jam atsispirti ir vis skrisdavo atsigerti iš balos, o atsigėrę prarasdavo atmintį ir pamiršdavo apie namuose jų laukiantį alkaną ir vienišą mažylį.
Kartą, kai Žvirbliuko tėvai buvo išskridę prie klastingos balos, o mažasis paukštelis buvo vienas lizdelyje, užėjo baisi audra. Vėjas taip stipriai siūbavo medžių šakas, kad mažylis iškrito iš lizdo. Žvirblelis buvo mažas ir nemokėjo skraidyti, o parskridę tėvai jam taip pat negalėjo padėti sugrįžti į lizdą, nes užburtos balos gėrimas atėmė iš jų visas jėgas.
Laimei, pro šalį ėjo gerasis eigulys Lokys. Jis pastebėjo nelaimės ištiktą paukštelį ir tuoj pat juo pasirūpino: apgyvendino Miško vaikų namuose. Čia Žvirbliukas rado daug draugų: mažų žvėrelių ir paukštelių, tačiau jis labai ilgėjosi tėvelių ir namų šilumos. Tuomet vaikų namų direktorius Gandras visame miške iškabino skelbimus, kuriuose buvo parašyta, kad Miško vaikų namuose gyvena daug mažylių, kuriems reikalingi tėvai.
Netoliese, tvirto ąžuolo šakose, jaukų lizdą buvo susisukusi kita Žvirblių šeima. Jie labai mylėjo vaikus. Perskaitę šį skelbimą, Žvirblis ir Žvirblienė tuoj pat nuvyko į Miško vaikų namus. Ten jie pamatė eigulio atneštą mažąjį paukštelį ir jį labai pamilo. Todėl nusprendė Žvirbliuką įsivaikinti, nes norėjo juo rūpintis ir džiaugtis kartu savo erdviame lizdelyje.
Miško teisėjas Apuokas paskelbė paukščiuką Žvirbliuką įvaikintą ir leido įtėviams Žvirbliams i savo namus pasiimti sūnelį. Visi buvo labai laimingi, namuose surengė puikią įvaikinimo šventę su gausiomis ir skaniomis vaišėmis.
Nuo to laiko visa šeima laimingai, gražiai ir ilgai gyveno.