GIMK mokymai.

GIMK mokymai.

Ruošiamės pagrindinės programos GIMK mokymams ir laukiame būsimųjų globėjų (rūpintojų).