Dviejų paauglių globėja Agnė: apie bandymus ją paprotinti, „ežiukų spyglius“ ir žodį „Mama“.

Dviejų paauglių globėja Agnė: apie bandymus ją paprotinti, „ežiukų spyglius“ ir žodį „Mama“.
Mūsų globėjos (rūpintojos) graži istorija. Didžiuojamės ir dalinamės straipsniu.