Būsimų globėjų (rūpintojų) ir įtėvių dėmesiui!

Būsimų globėjų (rūpintojų) ir įtėvių dėmesiui!

2021 m. rugsėjo 15 d. 13 val. Vaiko gerovės ir globos centre prasideda GIMK mokymai globėjams (rūpintojams) ir įtėviams pagal pagrindinę programos dalį. 

Dėl išsamesnės informacijos skambinti tel.nr. 8 634 06577