Bendradarbiaujame.

Bendradarbiaujame.
Klaipėdos vaikų globos namai "Rytas" su Klaipėdos universitetu subūrė praktikus, teoretikus, suinteresuotas šalis į konferenciją "Bendruomeninių vaikų globos namų pertvarkos rezultatas - pokyčiai ir galimybės. Ar tapome tikrais namais?". Pasidalinta patirtimi apie pertvarkos procese pasiektus rezultatus gerinant paslaugų kokybę, EQUASS kokybės standarto taikymą, naudą vaikui, darbuotojams.
Vaiko gerovės ir globos centro direktorė Audronė Čekanskienė ir pavaduotojas socialiniams reikalams Alvydas Pranauskas skaitė pranešimą tema: “Iššūkiai vadovui koordinuojant bendruomeninių vaikų globos namų gyvenimą”.