Atkreipkite dėmesį!

Atkreipkite dėmesį!

•Lietuvoje 3495 globėjų (rūpintojų) šeimose auga 4645 tėvų globos netekę vaikai.

•Šiuo metu globos institucijose vis dar gyvena apie 1600 vaikų, netekusių tėvų globos, kuriems reikia šeimos.

•Laikinai globojami apie 1000 vaikų, kuriems nesant galimybių sugrįžti į šeimą reikės suaugusiųjų, kurie nuolat galėtų globoti šiuos vaikus.

TU GALI TAPTI NAMAIS!!!
Vaikai nusipelnė būti LAIMINGAIS!

ATEIKITE Į: Liepų g. 16, Šilutė,
RAŠYKITE: El. paštu: info@vggc.lt
SKAMBINKITE:
• 8 611 48036,
• 8 635 17651,
• 8 634 06577,
• 8 637 76530,
• 8 633 65378.

#TuGaliTaptiNamais #GlobaDovana #VaikaiYraVaikai #vaikoteises #ViskasApieGloba