Adventas.

Adventas.

Keturios žvakės žymi keturis advento sekmadienius.
Advento sekmadienių reikšmės:
•Pirmasis advento sekmadienis nurodo į Viltį. Žiebiama pranašo žvakė, primenanti apie Jėzaus atėjimą.
•Antrasis sekmadienis kreipia į Tikėjimą. Žiebiama Betliejaus žvakė, primenanti apie Marijos ir Juozapo kelionę į Betliejų.
•Trečiasis kreipia Džiaugsmo link. Žiebiama piemens žvakė, primenanti pasaulio patirtą džiaugsmą gimus Kristui.
•Ketvirtasis advento sekmadienis kreipia į Ramybę. Žiebiama angelo žvakė, primenanti angelų žinią: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms!“

Su pirmąja Vilties žvake Vaiko gerovės ir globos centro komanda viliasi, kad visi be tėvų globos likę vaikai atras namus. Turime viltį, kad žvakės šiluma sušildys Jūsų širdis ir Jūs pagalvosite apie globą!

ATEIKITE Į: Liepų g. 16, Šilutė,
RAŠYKITE: El. paštu: info@vggc.lt
SKAMBINKITE:
• 8 635 17651,
• 8 634 06577,
• 8 637 76530,
• 8 633 65378,
• 8682 25792.