Socialinio darbuotojo - globos koordinatoriaus paslaugos

Socialinis darbuotojas (globos koordinatorius), darbui su globėjais (rūpintojais) ir įvaikintojais, teikiantis pagalbą budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), šeimynos dalyviams, įtėviams ir jų prižiūrimiems, globojamiems (rūpinamiems) vaikams, įvaikiams  yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, kuriam nustatytas pareigybės pavaldumas – specialistas, pareigybės lygis A2.

Pareigybės paskirtis – teikti socialines paslaugas ir koordinuoti pagalbą budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), šeimynos dalyviams, įtėviams ir jų globojamiems (rūpinamiems) vaikams, įvaikiams dalyvaujant projekte  „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-001.