Parama

Įstaiga turi PARAMOS GAVĖJO STATUSĄ. Todėl prašome visų geros valios gyventojų skirti geranoriškai 1.2 procentus savo pajamų mokęsčių Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namams.

Mūsų atsiskaitomoji sąskaita: LT 467300010134471395 AB „Swedbank“ Banko kodas 73000

Iš anksto visiems aukojusiems nuoširdžiausiai dėkojame