Sveikiname.

Sveikiname.

Net 7 asmenys (5 šeimos) ir iš jų viena šeima pasiruošę įvaikinti, baigė mokymus pagal pagrindinę globėjų (rūpintojų), įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo konsultavimo programą GIMK.

Didžiuojamės ir linkime lengvo kelio.