Savipagalbos grupės

Savipagalbos grupės
SAVIPAGALBOS tikslas jau užkoduotas pačiame žodyje – tai pirmiausia pagalba sau.
SAVIPAGALBA — tai organizuota parama ir pagalba, teikiama globėjams (rūpintojams), globojantiems vaikus, bei jų artimiesiems, perduodant sukauptą patirtį. Savipagalbos grupės — įvairių problemų sprendimo būdas, pagrįstas asmeninės patirties dalijimuisi. Grupėje dalinamasi savo patirtimi, dalyviai užjaučia vienas kitą ir tokiu būdu sumažina neigiamas emocijas.
Galima išskirti tokius svarbiausius savipagalbos grupių tikslus:
* emocinė parama.
* socialinė parama.
* informacijos suteikimas.
* pasitikėjimo savimi atstatymas ir savo gyvenimo kontrolės jausmo atgavimas.