Renkama GIMK Pagrindinių mokymų grupė skirta globėjams (rūpintojams), įtėviams.

Renkama GIMK Pagrindinių mokymų grupė skirta globėjams (rūpintojams), įtėviams.

Šilutės rajono Vaiko gerovės ir globos centras kviečia dalyvauti GIMK Pagrindiniuose mokymuose asmenis, norinčius tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais.

Besidominčius be tėvų globos likusiais vaikais, vaikų globa (rūpyba) ar įvaikinimu kviečiame kreiptis nurodytais kontaktais.

Tel. nr. 8 635 17651, 8 634 06577

el. paštas: info@vggc.lt

#TuGaliTaptiNamais #ViskasApieGlobą #GlobaDovana #VaikaiYraVaikai