Informuojame apie Vaiko gerovės ir globos centro darbą karantino metu.